Ústav experimentálnej fyziky

gabani@saske.sk

Matematický ústav

marek.hycko@mat.savba.sk

Ústav geotechniky

ivanic@saske.sk

Ústav materiálov a mechaniky strojov

alena.opalkova-siskova@savba.sk

Ústav hydrológie

dulovicova@uh.savba.sk

Fyzikálny ústav

angelika.winczerova@savba.sk

Elektrotechnický ústav

marianna.spankova@savba.sk

Geografický ústav

geognovo@savba.sk

Ústav architektúry a stavebníctva

ladislav.komar@savba.sk

Biomedicínske centrum

iveta.sarnikova@savba.sk ; marian.grman@savba.sk

Ústav ekológie lesa

blazenec@ife.sk

Ústav anorganickej chémie

uachmasa@savba.sk

Parazitologický ústav

miterpak@saske.sk

Chemický ústav

chemsksa@savba.sk

Neuroimunologický ústav

gabriela.kalafusova@savba.sk

Centrum spoločenských a psychologických vied

richard.heriban@savba.sk

Filozofický ústav

riaditel.fiu@savba.sk

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

jana.levicka@korpus.juls.savba.sk

Slavistický ústav Jána Stanislava

simon.marincak@savba.sk

Ústav štátu a práva

usapluka@savba.sk

Ústav orientalistiky

kaorduma@savba.sk

Ústav hudobnej vedy

hana.urbancova@savba.sk ; musicology.director@savba.sk

Sociologický ústav

jozef.zagrapan@savba.sk