Preskočiť na obsah

Zapojené ústavy

Názov ústavu

Kontaktná osoba

1. Oddelenie vied o neživej prírode

marek.hycko@mat.savba.sk

ivanic@saske.sk

alena.opalkova-siskova@savba.sk

dulovicova@uh.savba.sk

angelika.winczerova@savba.sk

marianna.spankova@savba.sk

geognovo@savba.sk

2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách

iveta.sarnikova@savba.sk ; marian.grman@savba.sk

chemsksa@savba.sk

gabriela.kalafusova@savba.sk

3. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre

miroslav.stefanik@savba.sk

riaditel.fiu@savba.sk

jana.levicka@korpus.juls.savba.sk

martina.buckova@gmail.com

hana.urbancova@savba.sk ; musicology.director@savba.sk

jozef.zagrapan@savba.sk