Preskočiť na obsah

Nábor zamestnancov

  • Zosúladenie procesov náboru a výberu výskumných pracovníkov s princípmi otvoreného, transparentného a spravodlivého náboru (Pripravujeme)
  • Odporúčania na predchádzanie konfliktu záujmov pri výbere pracovníkov (Pripravujeme)
  • Vypracovanie politiky OTM-R (Pripravujeme)
  • Školenie relevantných osôb
  • Využívanie rôznych foriem náboru

Dokumenty k stiahnutiu: