• Školenia o etike
  • Etické komisie na ústavoch
  • Etický kódex SAV
  • Podávanie podnetov
  • Konflikt záujmov