Preskočiť na obsah

Zamestnanecké benefity

  • Mzdová reforma v dokumentoch schválených Predsedníctvom SAV
  • Jazykové kurzy pre zamestnancov
  • Podpora mobility
  • Školenia a kariérny rozvoj
  • Analýza možností vybudovania denného centra / materskej školy pre deti zamestnancov SAV