Preskočiť na obsah

Výuka a štúdium

 • Školenia pre doktorandov:
  • Tvorba školiacich balíčkov pre vedcov na rôznych úrovniach kariéry (doktorandi – DoktoGrant, post docs)
  • Mentoring doktorandov – štruktúra školení pre doktorandov (projekt CARLIS)
  • Etické školenia
  • Školenia zamerané na osvetovú činnosť transferu technológií
  • Školenia manažérskych zručností
  • Školenia ohľadom Open Access (Knižnica SAV)
 • Vzdelávacie videá pre študentov zverejnené na YouTube SAV