• Tvorba školiacich balíčkov pre vedcov na rôznych úrovniach kariéry (doktorandi – DoktoGrant, post docs) prostredníctvom Kancelárie pre transfer technológií SAV
  • Mentoring doktorandov – štruktúra školení pre doktorandov (projekt CARLIS)
  • Školenia zamerané na osvetovú činnosť transferu technológií
  • Školenia manažérskych zručností
  • Školenia ohľadom Open Access (Knižnica SAV)
  • Etické školenia
  • Vzdelávacie videá pre študentov zverejnené na YouTube SAV