• Aktívna podpora a riadenie medzinárodných a európskych projektov
  • Projektové schémy SAV:

IMPULZ – https://impulz.sav.sk/

MoRePro – https://www.sav.sk/?lang=en&doc=educ-morepro

SASPRO 2 – https://saspro2.sav.sk/indexEn.html

Doktogranty – https://www.doktogrant.sav.sk/en

Štefan Schwarz Fund – https://schwarz.sav.sk

Euraxess point SAS – https://euraxesspoint.sav.sk/