• Školenia o duševnom vlastníctve a transfere technológií
  • Komerčné využitie výsledkov výskumu
  • Nakladanie s infraštruktúrou
  • Prijatý interný predpis týkajúci sa práv duševného vlastníctva
  • Analýza možností komerčného využívania výsledkov
  • Princípy efektívneho nakladania s infraštruktúrou
  • Kancelária pre transfer technológií
  • Implementovaný program CARLIS